CRIDA “PETIT UBINDING”

Imatge anunciant la xerrada UBinding del 2 de novembre

El Programa Petit UBinding té per objectiu ajudar en l’aprenentatge lector de l’alumnat per millorar la seva competència lectora.

La metodologia UBinding es caracteritza per la realització d’activitats individuals i grupals destinades a la millora de les habilitats lectores. Les sessions donen uns resultats que permeten l’aplicació del model RTI (Response to intervention).

L’anàlisi de dades de les sessions individuals incloses al programa “Petit UBinding” es realitza per part de diferents professionals, entre els quals compta amb físics, matemàtics, psicòlegs i logopedes, que utilitzen la intel·ligència artificial, i permeten la personalització i individualització de les activitats.

 

QUÈ OFERIM DES DE L’AJUNTAMENT?

 • Sessió conjunta de presentació del projecte a les comunitats educatives.
 • Acompanyament expert i formació en la metodologia UBinding.
 • Acompanyament i formació a les famílies.
 • Seguiment individualitzat de l’alumnat.
 • Informe de cada alumne amb els resultats globals i individuals.

QUÈ DEMANEM AL CENTRE QUE PARTICIPA?

Dedicació al projecte:

 • Assistència a la formació específica per a les sessions grupals a l’aula.
 • Compromís en la realització de les sessions grupals o individuals que comporti el programa fins a la finalització del curs.
 • Coordinació amb els professionals del programa Petit UBinding per a l’acompanyament a les famílies.

QUI POT PARTICIPAR?

 • La crida està oberta a totes les escoles públiques de segon cicle d’infantil i primària del municipi.
 • Hi participen només els cursos de 1r de primària.
 • Se seleccionarà a cinc escoles en primera fase en funció dels criteris establerts en aquesta crida.

CRITERIS DE VALORACIÓ

 • Assistència a la sessió de presentació del Programa UBinding el proper dia 2 de novembre a l’Edifici de Serveis Educatius.
 • Escoles de màxima complexitat.
 • Escoles que treballin en algun projecte lector.

Caldrà presentar una única sol·licitud de participació a la crida per escola.

CALENDARI DEL PROGRAMA

 • La crida estarà oberta del 2 al 9 de novembre de 2023.
 • El dia 13 de novembre es reunirà la comissió de selecció que escollirà els cinc centres participants a la crida i es comunicarà la resolució a les escoles seleccionades.
 • Del 14 al 17 de novembre: coordinació i organització del projecte amb les escoles seleccionades.