Projectes i actuacions

Objectius:

 • Generar dinàmiques positives i donar una nova lectura als espais públics, minimitzant l’estigma.
 • Oferir a la ciutadania activitats socioeducatives i lúdiques de qualitat.
 • Promoure el treball en xarxa i les estratègies col·laboratives entre entitats i recursos.
 • Generar espais de trobada, convivència i estima pel barri i la seva comunitat.

Activitats i accions portades a terme al 2022: Sant Jordi al Fondo, Diada de la Primavera i Programa municipal Estiu  a la Fresca.

Mostra gastronòmica 'Sabors del Món'

Objectius:

 • Recuperació d’un esdeveniment històric del barri del Fondo. Oferir a la ciutadania una activitat de qualitat que valoritzi el barri del Fondo.
 • Generar aliances i col·laboracions amb restauradors/es i entitats d’origen divers del barri. Incorporació de l’eix comercial a la dinàmica comunitària. Potenciar i promocionar la restauració local.
 • Posar en valor la diversitat cultural i gastronòmica, visibilitzar-la com una riquesa i una oportunitat.

Campanya 'Viu el Fondo al Nadal'

Objectius:

 • Organitzar activitats col·laboratives que reforcin la xarxa, generin un bon clima de convivència i ofereixin propostes lúdiques i socioeducatives.
 • Vincular la xarxa socioeducativa i comunitària al teixit comercial del barri. Vincular a la ciutadania amb el teixit comercial del barri, visibilitzant-lo en positiu.
 • Promocionar del comerç de proximitat i de les compres nadalenques al barri.
 • Fomentar dels i les comerciants com a agents de convivència.

Activitats i accions portades a terme al 2022:

 • Campanya de decoració nadalenca de 60 aparadors d’establiments comercials i participació de 33 comerços en una gimcana comercial durant dues setmanes.
 • Activitats nadalenques familiars organitzades comunitàriament i col·laborativament amb 10 entitats i recursos.

Objectius:

 • Dinamitzar la participació juvenil del barri, i vincular aquest col·lectiu en positiu.
 • Oferir formació i activitats juvenils de qualitat, aportant oportunitats socioeducatives. 
 • Implementació del programa Salto del Eje, de la Diputació de Barcelona i del projecte d’arts escèniques amb el Centre d’Arts escèniques l’Excèntrica.

Objectius:

Donar suport i enfortir les propostes i accions comunitàries impulsades pels serveis, recursos i/o entitats del barri del Fondo. Com són:

 • Programa AFEX-Aprenem Famílies en Xarxa, d’aprenentatge i Servei Comunitari de Casa Àsia (curs 22/23),
 • Celebració de l’any nou xinès (novembre 22-febrer 23).

Objectius:

 • Diagnosi de l’estat de les comunitats de veïns i veïnes del barri del Fondo.
 • Establir noves referències i interlocucions amb el veïnat que reforcin l’acció comunitària.
 • Promocionar la participació ciutadana com a instrument d’intervenció en les polítiques públiques. 

Objectius:

Oferir un programa de formació en intervenció comunitària i perspectiva intercultural destinat a agents del barri del Fondo, tant ciutadania com personal tècnic.