Modificació puntual del PGM per a la millora dels espais lliures de la ciutat.

codi Municipal: PU-196/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 14/02/2017
  • Data publicació expedient (DOGC): 22/03/2017
  • Data publicació normativa (DOGC): 22/03/2017
DOCUMENTACIÓ: