Resolució de la Comissió de selecció “Una bici más”

La Comissió de selecció del projecte “1 Bici más” Ha resolt que els instituts que hi participaran son:

  • Institut Nou Santa Coloma
  • Institut La Bastida
  • Institut Escola Lluís Millet