El primer objectiu del Programa “Ciutat Universitària” és apropar la Universitat a la ciutat i la ciutat a la Universitat. Això, dit d’una altra manera, significa compartir coneixement i crear sinèrgies entre els i les qui tenen el coneixement acadèmic i els i les qui tenen la saviesa de l’experiència quotidiana. Del foment d’aquest intercanvi neix la voluntat del programa per fomentar una Santa Coloma de l’excel·lència al quotidià.

EIX CONCEPTUAL I ESTRATÈGIC

Integrat pels organismes que conformen “Ciutat Universitària”, amb la finalitat de fomentar les sinèrgies del programa i col·laborar
en tot allò que representa la presència de les institucions universitàries a la nostra ciutat.

EIX CIENTÍFIC
Àmbit de treball i investigació representat pel Comitè Assessor d’Estudis “Ciutat Universitària” (CAE), un grup de composició mixta entre
persones del món acadèmic i de la ciutat, encarregat de promoure el debat científic i impulsar projectes d’investigació en benefici de la ciutat.
Actualment, funciona a través de quatre grups de treball: Sociològic, Noves tecnologies, Cultura i Història, i Salut i Alimentació.

Basat en el programa d’activitats que teniu a les mans i que es renova cada curs amb la finalitat de fomentar el coneixement i fer gaudir els ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma d’experiències relacionades amb els estudis que es poden cursar en les universitats que acollim a la ciutat.

*Tots els actes i esdeveniments anunciats en aquest programa es poden veure sotmesos a anul·lació per causes alienes a la voluntat de l’organització, o bé patir canvis de data o d’horari.