Defensora de la ciutadania

logotip de la Defensora de la Ciutadania

NOUS CANALS D'ATENCIÓ

Us recordem que només podem acceptar a tràmit les queixes sobre assumptes que es troben dins de les competències pròpies com administració local de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  Qüestions privades o d’altres administracions hauran de ser derivades i presentades davant les instàncies adients. En cas de dubte us recomanem que feu la consulta prèvia telefònica sobre el vostre assumpte i us informarem.

Informe de la Defensora de la ciutadania

Any 2021

imatge decorativa. Informe Defensora
Informe al Ple. 25 d'abril de 2022.
Imatge de la defensora
Pepa González

Pepa González Lara, nova Defensora de la ciutadania

En l'acte de presentació a la Biblioteca Can Peixauet aquest 15 de juny, l'alcaldessa Núria Parlon ha exposat que qui va ser nomenar Síndic Defensor de la Ciutadania el juny de l'any passat, Carles Villagrasa, ha presentat la seva renúncia a prendre possessió del càrrec, en no haver aconseguit la declaració de compatibilitat, i davant aquest fet s'ha considerat adequat oferir el càrrec a la persona que va quedar en segona posició, pel que fa als suports, en el procés participatiu, Pepa González Lara.

Per aquest motiu, l’alcaldessa ha presentat a Pepa González com a Defensora de la Ciutadania, un cop acordat per la Junta de Portaveus el passat 22 de març de 2018.

La nova Defensora de la Ciutadania, en la seva intervenció ha expressat els seus agraïments i la voluntat d’iniciar la seva tasca a partir del proper 1 de setembre.


Quadríptic de la Defensora

Us podeu desacarregar en format PDF el quadríptic amb la informació de la Defensora de la Ciutadania.