FÒRUM DE SÍNDICS, SÍNDIQUES, DEFENSORS I DEFENSORES LOCALS DE CATALUNYA

El Forumsd és una associació sense ànim de lucre formada pels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores dels Ajuntaments de Catalunya.

La seva finalitat és la de donar suport als seus membres en l'exercici de les seves competències en l'àmbit local de protecció i defensa dels drets de la ciutadania reconeguts a la Constitució i a l'Estatut, la defensa de les llibertats públiques i els drets fonamentals de la ciutadania, així com els drets humans de proximitat, drets econòmics i socials, promoure els contactes i els intercanvis tècnics, facilitar les consultes sobre casos i la informació entre defensories i sindicatures, així com promoure el desenvolupament, la implantació i la extensió de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges o Defensoria de la Ciutadania Local en els municipis de Catalunya.

 

Web Fòrum SD