L'Ajuntament, amb la creació d'aquest òrgan, posa al servei dels ciutadans una institució a la qual atorga independència i autonomia pròpia per a controlar i vetllar perquè a totes les actuacions municipals estigui garantit el màxim respecte als drets dels ciutadans.

La figura institucional del Defensora de la Ciutadania respon a la voluntat del consistori de Santa Coloma de Gramenet que decideix de forma voluntària la creació d'aquesta figura com un mecanisme més de garantia de compliment i respecte als drets de la ciutadania.

La institució sorgeix d'un procés que va finalitzar amb l'aprovació d'un Reglament propi i el nomenament d'una Defensora de la Ciutadania amb la unanimitat de tots els grups polítics amb representació al Consistori al Ple de 28 de febrer de 2000.

Prèviament, el reglament va ser treballat de forma conjunta per tots els grups municipals, així com per representants de més de 40 associacions i entitats ciutadanes que, amb les seves aportacions, van enriquir i donar forma al reglament definitiu.

Oficina del Defensor de la Ciutadania

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet ·
Tel: 93 462 40 12 · Fax: 93 466 00 67 ·
Adreça electrònica