Llibres inventari 2021

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon LLIBRE_A_BENS_I_DRETS_DE_LA_CORPORACIO.pdf 8 MB 05.03.2024 11:36
icon LLIBRE_C_DELS_AFECTES_AL_PATRIMONI_HISTORIC_ARTISTIC.pdf 22 KB 05.03.2024 11:36
icon LLIBRE_E_DELS_CEDITS_A_D_ALTRES_ADMINISTRACIONS_O_PARTICULARS.pdf 16 KB 05.03.2024 11:36

Expedient de rectificació 2021

Baixes de l'exercici

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Baixes_de_l_exercici.pdf 11 KB 05.03.2024 11:40

Estat del deute

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Estat_del_deute_31_12_2021.pdf 116 KB 05.03.2024 11:40

Informe de rectificació


Llistat de bens

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon ALTA_BENS_PER_classificacio.pdf 126 KB 05.03.2024 11:41
icon ALTA_BENS_PER_COMPTE.pdf 184 KB 05.03.2024 11:41
icon ALTA_MILLORES_PER_Classificacio.pdf 56 KB 05.03.2024 11:41
icon ALTA_MILLORES_PER_COMPTE.pdf 65 KB 05.03.2024 11:41