Nota orientativa. En abril de 2022, s’està portant a terme l’aprovació de la liquidació pressupostària corresponent a l’any 2021. S’estima que el tancament de comptes de les empreses municipals corresponents al 2021 es farà efectiu abans del 30 de juny i que el tancament general de comptes definitiu corresponent a l’exercici 2021 es porti a terme abans del 15 d’octubre de 2022.