Expedient de l'inventari 2018

Ajuntament

Llibres inventari 2018

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Llibre A

Béns, drets i obligacions de l'ens local.

27 MB
icon Llibre C

Dels béns afectes al Patrimoni històric i artístic

419 KB
icon Llibre E

Béns cedits revertibles

417 KB

Expedient de rectificació 2018

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Alta de béns de l'exercici

Inventari 2018

1 MB
icon Baixes de béns de l'exercici

Inventari 2018

431 KB
icon Llistats del resum de l'expedient de rectificació de l'inventari

Inventari 2018

552 KB
icon Millores de l'exercici

Inventari 2018

742 KB