Expedients Urbanístics

Data actualització: 13/08/2021


El Planejament urbanístic és la disciplina de planificació de l'ús del sòl.
Predetermina com i quins han de ser els espais, les construccions públiques i privades i les infraestructures.

El Planejament urbanístic és desenvolupa per mitjà de les següents figures de planejament: