Altres Expedients Urbanístics

En aquesta secció es poden consultar altres expedients de tipus urbanístic aprovats i que no estan inclosos dins dels apartats anteriors, com poden ser els Plans de Mobilitat i altres expedients de tipus urbanístic.

Consultar aquí ALTRES EXPEDIENTS URBANÍSTICS aprovats que afecten la ciutat: