Altres Expedients

En aquesta secció es poden consultar altres expedients de tipus urbanístic aprovats i que no estan inclosos dins dels apartats anteriors, com poden ser els Plans de Mobilitat aprovats per l'Ajuntament i altres expedients de tipus urbanístic.

 

Consultar aquí ALTRES EXPEDIENTS URBANÍSTICS aprovats de la ciutat: