Foto: Escola de Música

L’Escola Municipal de Música es posa en funcionament al novembre de 1980. El curs 1984-85, la Generalitat de Catalunya li atorga la condició d’Escola Autoritzada, depenent del Conservatori de Badalona.

El 22 d’abril de 1985 després d’una important rehabilitació de l’edifici s’inaugura L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN ROIG I TORRES. El curs 1986-87 es converteix per Nomenament de la Generalitat en Conservatori Elemental, amb plena autonomia.

El 1993, amb la implantació de la LOGSE, deixa d’anomenar-se conservatori per convertir-se en Escola Municipal de Música Can Roig i Torres que, a l’empara del conveni marc signat entre l’Ajuntament de Santa Coloma i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat adequa l’estructura al nou model d’Escola de Música vigent en l’actualitat.

Carta de Serveis per ordre alfabètic


Foto de l'Auditori

Direcció

 • DIRECTOR: Carles Franco
 • CAP D’ESTUDIS: Isabel Souto
 • SECRETARIA ACADÈMICA: Amàlia Llorente

Departament de Llenguatge Musical i Cant Coral

 • CAP DE DEPARTAMENT : Jordi Ribell
 • COORDINADORA D’INICIACIONS: Sylviana Dicovskiy
 • COORDINADORA NIVELL ELEMENTAL: Maria Camahort
 • COORDINADOR NIVELL AMPLIACIÓ: Josep M. Gironell
 • COORDINADOR NIVELL MITJÀ: Jordi Ribell
 • PROFESSORS SENSIBILITZACIÓ: Sylviana Dicovskiy, Àngel Puig
 • PROFESSORES D’INICIACIÓ: Amàlia Llorente, Sylviana Dicovskiy, Maria Camahort
 • PROFESSORS/ES NIVELL ELEMENTAL: Amàlia Llorente, Josep M. Gironell, Sylviana Dicovskiy, Maria Camahort
 • PROFESSORS/ES NIVELL AMPLIACIÓ: Maria Camahort, Josep M. Gironell
 • PROFESSORS/ES NIVELL MITJÀ: Amàlia Llorente, Jordi Ribell
 • PROFESSOR TALLER ADULTS: Jordi Ribell
 • PROFESSOR MÒDUL CAPACITACIÓ PEL SUPERIOR: Jordi Ribell
 • PROFESSORA DE CANT CORAL: Anna Fernández
 • CORD'ADULTS: Jordi Ribell

Departament de corda

 • CAP DE DEPARTAMENT : Elisabetta Renzi
 • PROFESSORS/ES DE VIOLÍ: Bernat Bofarull, Carles Franco, Anna Carné, Ángela Moro
 • PROFESSORS/ES DE VIOLA: Bernat Bofarull, Glòria Miquel
 • PROFESSORA DE VIOLONCEL: Elisabetta Renzi
 • PROFESSORA DE CONTRABAIX: Stanis Stoyanova
 • DIRECTOR DE “LA CORDA FLUIXA”: Carles Franco
 • DIRECTOR DE “ORQUESTRA DE L'ESCOLA (A)”: Anna Carné
 • DIRECTOR DE “ORQUESTRA DE L'ESCOLA (B)”: Bernat Bofarull
 • DIRECTOR DE "CAMERATA GRAMENET": Bernat Bofarull
Foto de l'Escola de Música

Departament de piano

 • CAP DE DEPARTAMENT: Àngel Puig
 • PROFESSORS DE PIANO: Javier Hernando, Josep M. Gironell, Esperanza Muñoz,  Àlex Ramírez.

Departament de Vent

 • CAP DE DEPARTAMENT: Isabel Souto
 • PROFESSORES DE FLAUTA: Isabel Souto, Carme Arrufat
 • PROFESSOR DE CLARINET I SAXO: Salvador Francès
 • PROFESSORA D'ACORDIÓ: Amàlia Llorente
 • PROFESSOR DE METALL: Jorge Navarro
 • DIRECCIÓ "LITTLE WINDS" I "SILVER & BLACK": Isabel Souto
 • DIRECCIÓ "GRUPAU" I "GRUP D'ACORDIONS I FISAR" : Amàlia Llorente
 • DIRECCIÓ “METALETS”: Jorge Navarro
 • DIRECCIÓ "MINIBANDA" I "BANDA DE MÚSICA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET": Salvador Francès

Acompanyaments

 • COORDINADOR ACOMPANYAMENTS: Àngel Puig
 • ACOMPANYAMENTS CORDA: Esperanza Muñoz, Àngel Puig, Bernat Bofarull
 • ACOMPANYAMENTS CLARINET: Jordi Ribell
 • ACOMPANYAMENTS CANT: Josep M. Gironell i Javier Hernando
 • ACOMPANYAMENTS FLAUTA TRAV.: Àlex Ramírez
Logo de l'Escola de Música

Departament de Guitarra

 • CAP DE DEPARTAMENT: Chiara Giani
 • PROFESSORS GUITARRA: M. Teresa Folqué, Chiara Giani, Maite Rubio
 • DIRECCCIÓ “TRASTETS” I "ACORDATS" : M. Teresa Folqué
 • DIRECCIÓ “SISTRINGS”: Chiara Giani

Departament de Cant

 • CAP DE DEPARTAMENT: M. Luz Martínez
 • PROFESSOR DE CANT CORAL:  Anna Fernández
 • PROFESSORS DE CANT: M. Luz Martínez, Anna Fernández

Cambra

 • COORDINADOR DE CAMBRA: Bernat Bofarull
 • PROFESSORS DE CAMBRA: Bernat Bofarull, Anna Carné, Ángela Moro, Maite Rubio

Secretaria

 • Carmen Olmo

Auxiliar Tècnic

 • Jose Luis Pérez