Aquesta segona fase del procés ha consistit en realizar les activitats de disseny i la redacció del projecte tècnic de les transformacions. Entre el 12 d’abril i el 18 de maig s’han fet les activitats de disseny col·laboratiu, on l’alumnat ha estat el principal protagonista.

3ª Formació. Activitats de disseny - 1/març 2018

La última formació té per objectiu compartir els punts en comú de les estratègies de les escoles i presentar un seguit de referències de transformació.

 

> Llegeix la notícia

http://equalsaree.org/blog/2018/04/18/empatitzementenemelpati-3/

 

Treball intern escoles. Activitats de disseny- 12/abril-18/maig 2018

La proposta final per a cada pati s’ha assolit mitjançant diferents activitats on l’alumnat ha tingut el paper protagonista. A partir de les propostes consensuades a cada centre educatiu, l’Equip d’Equal Saree ha elaborat un projecte tècnic per a cada pati.

 

1. Jaume Salvatella. NOU ACCÉS I FRANJA LÚDICA!

2. Mercè Rodoreda. TREBALLEM LA PERIFÈRIA PER TRANSFORMAR EL PATI

3. Miguel de Unamuno. DIFERENCIEM ESPAIS I SUMEM POSSIBILITATS

4. Fray Luis de León. UN PATI MÉS LÚDIC I DIVERS

5. Lluís Millet. SUMEM ESPAIS AL PATI