Consell Escolar Municipal

Un espai de participació educativa

El Consell Escolar Municipal (CEM) és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en l’àmbit municipal amb les funcions de consulta i assessorament en la programació de l’ensenyament no universitari de la ciutat. 

El CEM funciona en Ple i en Comissions (la permanent, la de planificació i les de treball que es creïn). El Plenari del Consell Escolar Municipal, format per tots els seus membres, es reuneix en sessió ordinària mínim tres cops a l’any i, si s'escau, en tantes sessions extraordinàries com es consideri. 


Funcionament i composició del CEM
Reglament del Consell Escolar Municipal

Descarrega aquí la normativa actualitzada de funcionament


Renovació als membres dels Consells Escolars de Centre

Informació important!

El passat mes de juny de 2022, el Departament d’Educació va publicar LA RESOLUCIÓ EDU/1705/2022, d’1 de juny, per la qual s’acorda ajornar les eleccions per a la renovació dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i es prorroga el mandat del membres objecte de renovació pel curs 2023-2024.

Aquesta resolució afecta també a la renovació de la composició  dels membres del Consell Escolar Municipal, que quedaria aplaçada fins la renovació a la que s’ha fet referència a  paràgraf anterior.

Podeu consultar la resolució clicant el títol d’aquest apartat web.


Actes i documents de les sessions del CEM

Descarrega els documents que es presenten a les sessions plenàries


Sessions del curs 2021-22

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Acta plenari del 26 de maig de 2022

212 KB 19.12.2022 14:00
icon Acta plenari del 15 de setembre de 2021

183 KB 19.12.2022 14:00
icon Acta plenari del 18 de febrer de 2021

156 KB 19.12.2022 16:31
icon Sessió virtual del 17 de febrer de 2021

Infografia de resum

464 KB 06.04.2021 09:26
icon Acta plenari del 10 de desembre de 2020

245 KB 06.04.2021 09:26
icon Sessió virtual del 10 de desembre de 2020

Infografia de resum

272 KB 06.04.2021 09:26
icon Acta plenari del 8 de setembre de 2020

113 KB 06.04.2021 09:26
icon Acta plenari de l'11 de juny de 2020

292 KB 06.04.2021 09:25
icon Sessió virtual de l'11 de juny de 2020

Infografia de resum

228 KB 06.04.2021 09:26
icon Acta plenari del 13 de gener de 2020

282 KB 06.04.2021 09:25

*Pendent d'aprovació de l'acta de sessió plenària del dia 14/12/2022 durant la propera sessió plenària que es convoqui.