Cercador d’escoles bressol per proximitat

Des d’aquest apartat podeu consultar, segons l’adreça on estigui empadronat/da l’infant o segons el document d’identificació del pare, mare o tutor/a legal, les escoles bressol municipals que teniu assignades per àrea d’influència.

  • La primera i segona escola bressol municipal tindran 30 punts
  • La tercera i quarta escola bressol municipal tindran 20 punt
  • La resta d’escoles bressol municipals que no apareguin tindran 10 punts.

Si consulteu aquest cercador perquè no esteu empadronats o empadronades en la ciutat, però treballeu a l’àrea d’influència d’una escola bressol municipal:

·         Quan poseu l’adreça de la feina al cercador, si no hi ha habitatge no sortirà cap EBM, haureu de fer la cerca amb el número de carrer més proper al número de carrer de la feina. Sortiran quatre EBM, però només tindran 20 punts les dues primeres i la tercera i quarta en tindran 0 punts.

Totes les adreces de la ciutat s’associen a l’illa a la qual pertanyen per un procediment automatitzat.

Cliqueu aquí per accedir al cercador d’escoles bressol.