Pròrroga del decret de tancament

En data 7 de març de 2014, mitjançant decret d'alcaldia s'ha prorrogat la limitació, per raons d'ordre públic, de l'horari nocturn d'obertura dels establiments anomenats botigues de conveniència, a la zona sud de Santa Coloma. Aquest tipus d'establiment continuarà tancant entre les 22.00 i 7.00 hores.

Les botigues dels districtes V i VI, que corresponen als barris del Raval, Safaretjos, Santa Rosa i Fondo, hauran de tancar obligatòriament durant les nits, de 22.00 a 7.00 hores.

Arran de les nombroses queixes veïnals i d'un informe de la Policia Local en el què es recomana la mesura, s'ha anul·lat l'excepcionalitat a la què s'havien acollit desenes de petits establiments d'aquests districtes per poder obrir tota la nit o gran part de la matinada. Es tracta de petits establiments d'alimentació, conveniència (que venen de tot una mica), basars i comerços similars.

Segons l'esmentat informe, s'ha pogut comprovar la incidència d'aquests comerços sobre l'ordre públic, ja que els exteriors d'aquests establiments es converteixen en espais de trobada nocturna de persones que romanen en la via pública, la qual cosa genera molèsties per soroll, disturbis o consum de begudes alcohòliques al carrer, i pertorben el descans del veïnat.

Aquesta decisió és poc freqüent a Catalunya. El decret té en compte la possibilitat immediata d'estendre la mesura a la resta de barris si es reben queixes o es manifesta qualsevol de les causes que han generat l'acord adoptat per als districtes V i VI, que són els que manifesten una major concentració d'aquestes botigues i dels quals es reben constants queixes veïnals. Aquesta mesura compta amb el suport de les entitats més representatives del comerç local, com Fondo Comerç i l’ACI.

Pròrroga decret

Decret alcaldia