Donem suport i avalem l'associacionisme comercial amb representació a la ciutat.

Les associacions de comerciants són el principal mitjà d’expressió de la voluntat col·lectiva dels comerciants de Santa Coloma de Gramenet, així com el millor instrument de gestió dels recursos comuns en benefici del conjunt del teixit comercial. Són una eina imprescindible per a la promoció i defensa del nostre model de comerç, un sector que s’esdevé en el principal motor de l’economia local i en un element fonamental per al foment de la cohesió social. 

Associar-se és molt important per a conservar i millorar el model de comerç de Santa Coloma de Gramenet. El comerç fa ciutat i les associacions en són un element clau. L'Ajuntament dóna suport econòmic anualment amb la convocatòria d'unes subvencions destinades a Projectes per fomentar activitats del sector Comercial i de Serveis. Es poden acollir les Associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

Les Associacions de Comerciants posen en funcionament els Plans de Dinamització Comercial que tenen per objectiu la millora de la competitivitat mitjançant actuacions de dinamització i generació de serveis als comerciants i als clients.

L'Agrupació és actualment l'associació de comerciants que funciona a la ciutat i que treballa pel funcionament del Pla de Dinamització de Ciutat

 

 

Pla de Dinamització

Què és?

Un conjunt d’accions planificades i calendaritzades dirigides a fomentar la modernització integral del sector comercial d’un espai prèviament delimitat (ciutat, barri, eix comercial) i adaptar els seus establiments, i l’entorn en que es desenvolupa la seva activitat, a les noves realitats i necessitats de la demanda.

Quins agents intervenen i financen?

  • L’administració local (Ajuntament) i supralocal (Diputació).
  • L’administració autonòmica (Generalitat).
  • Les associacions de comerciants.
  • Els patrocinadors privats.

Quins són els objectius?

  • Atenuació dels impactes de la crisi econòmica
  • Millora de la competitivitat de las petites i mitjanes empreses del comerç, a través d’actuacions de dinamització i generació de serveis als comerciants i als clients.
  • Increment del prestigi i professionalització dels comerciants.
  • Millora de la imatge del teixit comercial.
  • Capacitat i autonomia financera.
  • Foment de la convivència i la cohesió social.