Logo de drets del consumidor

A Catalunya disposem de  la Llei 22/2010, de 20 de juliol, dita del Codi de consum de Catalunya, que fou aprovada pel Ple del Parlament el 30 de juny de 2010 i va entrar en vigor el 23 d'agost de 2010 i que, junt amb les Directives de la U.E.,  regula amb molta suficiència els drets de les persones consumidores.

 

El consum de béns i serveis és l'etapa final del procés econòmic, per tant, és primordial el correcte desenvolupament de les relacions comercials i de consum, però si d'una banda es important la seguretat dels consumidors, també és un factor cabdal promoure un comerç de qualiat mitjancant l'observació de les bones pràctiques comercials per part dels comerciants:

  • Complir els horaris comercials i la regulació en matèria de rebaixes, saldos i liquidacions.
  • Mantenir la neteja i la desinfecció de l'establiment així com la higiene alimentaria.
  • Complir les ordenances de gestió de residus comercials i neteja.
  • Acatar la obligació de redacció de la retolació comercial com a mínim en català.