Sobre els drets dels consumidors.

Logo de drets del consumidor

El consum de béns i serveis amb l’objectiu de satisfer les necessitats de les persones,  és l’etapa final del procés econòmic; és el moment en el qual tota l’activitat econòmica cobra sentit.

Per tant,  allò que succeeix a aquest àmbit,  el correcte desenvolupament de les relacions comercials i de consum, les bones pràctiques dels operadors comercials i la seguretat de les persones consumidores, són factors cabdals pel desenvolupament de l’economia.

A Catalunya disposem de  la Llei 22/2010, de 20 de juliol, dita del Codi de consum de Catalunya, que fou aprovada pel Ple del Parlament el 30 de juny de 2010 i va entrar en vigor el 23 d'agost de 2010 i que, junt amb les Directives de la U.E.,  regula amb molta suficiència els drets de les persones consumidores.

Les lleis fan un reconeixement d’aquesta importància  del consum i de la mateix manera que regulen la activitat comercial, també  ordenen i regulen els drets de les persones consumidores i creen instruments per fer possible la seva protecció com ara les OMIC’s i Junta Arbitral de Consum

En aquesta regulació de drets i el seu compliment, tots, persones consumidores i proveïdors de béns i serveis, hem de veure una oportunitat de realitzar de manera positiva i ordenada la nostra relació interdependent.