La normativa comercial regula la presència del teixit comercial dins els municipis de Catalunya, informant de quals han de ser les seves pautes d'actuació tant per sectors d'activitat, com per índex d'assentament. Establint diferenciacions entre una activitat contínua com la que caracteritza al comerç sedentari, d'una activitat alterna, representativa del comerç ambulant.


Calendari d'obertura de comerços en diumenges i dies festius