Què és la Normativa Comercial?

La normativa comercial regula la presència del teixit comercial dins els municipis de Catalunya, informant de quals han de ser les seves pautes d'actuació tant per sectors d'activitat, com per índex d'assentament. Establint diferenciacions entre una activitat contínua com la que caracteritza al comerç sedentari, d'una activitat alterna, representativa del comerç ambulant.

 

  • Normativa Comercial

Horaris comercials

Llei de comerç, serveis i fires

Rebaixes

Pla de Millora Urbana per a la Regulació dels Usos de Santa Coloma de Gramenet

Ordenança Municipal de Terrasses

Ordenança Municipal de Mercats

Ordenança Municipal de  Mercats de venda no sedentària

Ordre INT/358/2011 de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic

Llei 20/1985 de 25 de juliol, (article 18.2.e) limitació de l'horari de venda de begudes alcoholiques.

Calendari del contribuent

Llei d’Ordenació dels Equipaments Comercials de Catalunya

Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

Decret 198/2016, de 23 de febrer, sobre la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i altres actuacions inspectores.

Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.

Reglament del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet.

Reglament Marc de prestacions econòmiques de caràcter social 2021