L’objecte, la classificació i el tipus d’intervenció sobre els elements del paisatge es regulen de forma unitària als articles següents de la Normativa.

Objectius

Els objectius de la normativa general de protecció dels Elements del paisatge són els següents:

a) Identificar els traçats urbans o els elements de qualitat ambiental remarcable, que permeten conèixer o evocar, fins i tot aïlladament i fragmentàriament, un determinat estadi històric de la cultura material de la ciutat.

b) Identificar les peces singulars d’arquitectura, enginyeria civil o arts aplicades que destaquen per la seva excel·lència com a manufactura artística o tècnica, per l’extraordinària significació paisatgística o urbana de la seva implantació, o per la vinculació directa com escenari, catalitzador o seu de determinats fets o processos històrics rellevants per la memòria històrica de la ciutat.

c) Fer difusió dels elements del paisatge de la ciutat mitjançant la incorporació de documents informatius o visites guiades, que permetin apropar el públic al patrimoni i ajudar a crear una consciència de responsabilitat col·lectiva.

d) Regular les llicències urbanístiques en elements d'aquest tipus.

Classificació tipològica

Per als béns que conformen el recull d’Elements del paisatge s’estableix la següent classificació tipològica:

Font i deu. Construcció situada en un lloc públic amb una o més aixetes per on surt aigua o, en el cas de la deu, lloc per on brolla aigua del terra.

Mirador. Lloc alt i ben situat des d'on es pot contemplar un paisatge agradable.

Tall geològic. Intersecció dels cossos geològics en el subsòl amb un pla vertical d’una orientació determinada. La secció del terreny representa diferents tipus de roques, llur constitució i estructura interna i les relacions geomètriques entre elles.

Mines de minerals. Excavacions necessàries per explotar minerals en un jaciment.

Mines d’aigua. Conducció subterrània per canalitzar l'abastament d'aigua als nuclis de població, que van tenir un especial desenvolupament en algunes ciutats des de l'ocupació musulmana de la península fins al segle XIX.

Escultures. Obres artístiques que representen figures o imatges, normalment, en 3 dimensions.

Murals. Pintura o escultura que es fa o es col·loca sobre la superfície d’un mur.

Refugis antiaeris. Estructura de protecció per a la població civil i el personal militar contra possibles bombardeigs enemics des de l'aire. Són similars en alguns aspectes als búnquers, encara que no estan dissenyats per protegir d'atacs terrestres.

Tipus d’intervencions

Als Elements del paisatge es permeten les intervencions de conservació, restauració, i, fins i tot, l’enderroc, condicionades a deixar constància documental (planimètrica i fotogràfica) per tal de garantir la permanència de la seva memòria històrica.

Regulació de les intervencions

Qualsevol intervenció sobre els Elements del paisatge requerirà de comunicació prèvia al Servei de Planejament de l’Ajuntament que, en el seu cas, podrà emetre informe d’esmenes en el termini màxim d’un mes des de la data de comunicació. Superat aquest termini sense l’emissió de l’informe, s’entendrà el sentit del silenci com a positiu.

En cas d’execució d’obres que afectin els Elements del paisatge, caldrà presentar la següent documentació:

a) Memòria descriptiva de la història  i característiques del bé objecte de la intervenció, amb justificació detallada de la proposta d'intervenció.

b) Plànol d’emplaçament.

c) Plànols descriptius de l'estat actual i de la proposta d'intervenció.

d) Reportatge fotogràfic.

Procediment d'inclusió d'un bé al recull d’Elements del paisatge

El Ple de l'Ajuntament podrà aprovar la inclusió d’un bé al recull d’Elements del paisatge, d'ofici o a instància de particular, mitjançant la tramitació d’un expedint de modificació del present Pla i previ informe favorable de la Comissió Tècnica de Patrimoni.

La documentació necessària per a la seva inclusió haurà d’estar conformada per:

a) Memòria descriptiva de la història i característiques del bé amb justificació detallada dels valors artístics, històrics o arquitectònics que motiven la seva incorporació.

b) Plànols detallats de planta i alçat.

c) Reportatge fotogràfic.

Llistat de béns

 

FONTS I DEUS

Font de l’Alzina (EP01)

Font de Sant Roc o del Drapet (EP02)

Font de la Bota (EP03)

Font d’en Bertomeu (EP04)

Deu d’en Joncar (EP05)

 

MIRADORS

Mirador de l’entrada del camí de la font de l’Alzina (EP06)

Mirador de la Serralada de Marina (EP07)

Mirador del carrer Còrdova (EP08)

Mirador del Bosquet de les Escoles (EP09)

Mirador de Can Calvet (EP10)

Mirador del Poblat Ibèric (EP11)

Mirador del Pla de les Alzines (EP12)

Mirador de la Bastida (EP13)

Mirador dels Íbers (EP14)

 

ELEMENTS GEOLÒGICS

Tall geològic (EP15)

 

MINES DE ROCA

Mina de galena o d’en Xincò (EP16)

Mina de galena inferior (EP17)

 

MINES D’AIGUA

Mina vella (EP18)

Mina d’en Selva (EP19)

Mina de Can Pascali (EP20)

 

ESCULTURES

Homenatge a Josep Anselm Clavé (EP21)

Homenatge a Llorenç Serra i Badosa (EP22)

Escultura del Manelic (EP23)

Rellotge de la plaça del Rellotge (EP24)

Monument als laietans (EP25)

Base de la torre elèctrica (EP26)

Homenatge a Joan Manent Serra (EP27)

Homenatge a Antonio Mairena (EP28)

Homenatge a la dona “Mujer desnuda” (EP29)

Homenatge als caiguts de Mathaussen (EP30)

Olympia (EP31)

Colomart 93 (EP32)

Composició ascendent per a ferro i pedra en sol major (EP33)

Placa commemorativa al general Moragues (EP34)

OM (EP35)

Co-incidència (EP36)

Viatge (EP37)

Homenatge al padre José Selva Tramunt (EP38)

X (EP39)

Nou homenatge a l’alcalde Celestí Boada (EP40)

Homenatge a la dona “Literatura” (EP41)

Sardana (EP42)

Homenatge a l’alcalde Lluís Hernández (EP43)

 

MURALS

A de Can Franquesa (EP44)

El passatge de la paraula” (EP45)

Mural col·lectiu de l’institut Torrent de les Bruixes (EP46)

Temps de dones (EP47)

Diversitat (EP48)

Homenatge a Màrius Sempere (EP49)

Cor (EP50)

Mural de l’escola Torre Balldovina (EP51)

Oliveres 203 (EP52)

Mural de la plaça d’en Baró (EP53)

Homenatge a David Gálvez (EP54)

No a la violència contra de les dones (EP55)

El pájaro loco (EP56)

Homenatge a Juanmi (EP57)

Mural de la biodiversitat del Besòs (EP58)

REFUGIS ANTIAERIS DE LA GUERRA CIVIL

Refugi del carrer Balears – carrer València (EP59)

Refugi del carrer Wilson (EP60)

Refugi del carrer Prat de la Riba – carrer Gaspar (EP61)

Refugi dle carrer Balears (EP62)

Refugi del carrer Amèrica – Carrer Dalt de la Ciutadella (EP63)

Refugi de Can Roig i Torres (EP64)

Refugi del carrer Sant Pere (EP65)

Refugi de Can Pascali (EP66)

Refugi de Can Sisteré (EP67)

Refugi del Mas Fonollar (EP68)

Refugi de Can Bachs (EP69)

Refugi del carrer Major (EP70)

Refugi de la plaça de la República (EP71)

Refugi de la Rambla de Sant Sebastià (EP72)

Refugi dle carrer Nakens (EP73)

Refugi de la Torre Balldovina (EP74)

Refugi del carrer Beethoven (EP75)

Refugi del carrer Núria (EP76)

Refugi del pensament (EP77)

Refugi de la Montaña partida (EP78)

Refugi de l’avinguda de la República (EP79)

Refugi del Molinet (EP80)

Refugi de la Torre dels Lleons (EP81)

Refugi del carrer Prat de la Riba (EP82)

Refugi de la fonda Cal Coronel (EP83)

Refugi de l’avinguda de la Generalitat (EP84)

Refugi de la plaça Ferran de Sagarra (EP85)

Refugi del carrer Vistalegre (EP86)

Refugi del carrer Sant Domènec (EP87)

Refugi de l’avinguda Francesc Macià (EP88)