Redescobreix el patrimoni de Santa Coloma

Iniciativa per redescobrir, posar en valor i conservar el patrimoni construït de la ciutat

imatge decorativa del Patrimoni local

PERÍODE PER FER APORTACIONS FINALITZAT

Descobreix els elements amb valor patrimonial existents al teu barri!

En el marc de la revisió del catàleg i de l’inventari d’edificis i elements protegits de la nostra ciutat, posem en marxa una iniciativa que ens permeti, a través dels vostres suggeriments, redescobrir, valorar i conservar el patrimoni històric de Santa Coloma de Gramenet.

Col·labora en la revisió del catàleg

Ens ajudes a no deixar-nos-en cap? Necessitem els teus suggeriments per a redescobrir, valorar i conservar el patrimoni històric de la ciutat.

Envia’ns fotos de la teva proposta FINS EL 30 DE NOVEMBRE -hem prorrogat un mes el termini- Ja sigui d’un EDIFICI o un ELEMENT DEL PAISATGE CONSTRUÏT de la ciutat.

La categoria d’EDIFICIS engloba les edificacions amb valor patrimonial històric i arquitectònic existents a la ciutat com masies, casals nobles, habitatges unifamiliars singulars o en rengle, edificis d’habitatges plurifamiliars, edificis industrials, edificis d’ús col·lectiu i altres edificis d’interès.

La categoria ELEMENTS DEL PAISATGE CONSTRUÏT engloba els elements d’interès històric i paisatgístic que podem descobrir a l’espai urbà de la ciutat, com bancs, fanals, escultures, fonts, paviments, mosaics, murals/graffitis, rètols comercials o plaques de noms de places i carrers; o en indrets amagats de l’àmbit privatiu com pous, molins, refugis o hipogeus.

Les fotografies poden ser de l’espai públic o de l’exterior o l’interior d’un edifici. En aquest últim cas, recomanem demanar l’autorització dels propietaris i limitar les fotos a vistes que no perjudiquin la vida privada dels ocupants.

Les imatges aportades seran valorades i seleccionades en funció del seu interès patrimonial. Els elements seleccionats passaran a formar part de l’inventari d’elements amb valor patrimonial, que es podrà consultar a la web municipal.

Requisits de les fotografies

Pots col·laborar fins el 30 de novembre amb tants elements com vulguis, amb un màxim de 3 fotografies per element.

Les fotografies han de ser suficientment descriptives del valor patrimonial de l’element. Cal aportar com a mínim una fotografia de la totalitat de l’element, podent-se adjuntar també fotografies de detalls que emfatitzin el seu interès.

Les fotos han de ser nítides, a color, amb una resolució màxima de 10 Mb i en format jpg.

Pots enviar les teves fotos en qualsevol moment!

  • Fotografies
  • Localització
  • Breu descripció de l’edifici o de l’element

#PatrimoniSantaColoma