Santa Coloma de Gramenet neix prop del riu Besòs entre les serres de Marina i d’en Mena. A continuació s’explica la història de la ciutat estructurada en les següents etapes de creixement: els primers pobladors del territori colomenc (neolític a segle X), l’imponent llegat de l’Edat Mitjana (segles XI a XV), el creixement agrícola (segles XVI a XVIII), el procés de canvi: convivència entre l’agricultura i l’inici de la industrialització (segle XIX a
1909), el creixement a través d’eixamples menors (1910 a 1939), els nous barris fruït de l’explosió demogràfica (1940 a 1975), la millora dels barris de la Santa Coloma democràtica (1976 a 1999) i la regeneració dels barris i la connexió amb el medi natural (2000 a 2022).