L’Espai de les Oportunitats: formació, relació, creixement i ocupació per als joves de Santa Coloma de Gramenet

Es tracta d’un projecte de millora de l’ocupabilitat adreçat a joves (d’entre 16 a 25 anys) de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet. Amb l’objectiu de dissenyar i implementar processos i itineraris coeducatius que ofereixin noves oportunitats de formació, relació, creixement i ocupació a la població jove d’aquest territori concret. 

El projecte s’estructura en tres línies estratègiques interrelacionades i confluents entre elles: l’enfortiment comunitari, les competències transversals i les competències tècniques.

  • L’enfortiment comunitari i les seves accions associades tenen l’objectiu de generar les condicions necessàries per garantir el protagonisme de les persones joves com a ciutadans de ple dret i com agents de transformació, connectant així el projecte amb la xarxa social de la Serra d’en Mena i amb la ciutat.
  • Les competències transversals, tenen l’objectiu de millorar el benestar integral dels i les joves facilitant eines de desenvolupament personal i de reforç del seu capital social. Per tant, s’articula un desplegament d’accions que permet l’acompanyament i l’orientació de les persones participants en el seu procés vital. Alguns exemple són la dinamització d’activitats i dinàmiques que afavoreixen l’autoconeixement, la gestió emocional i el treball en equip, contribuint així, entre altres, a la millora de l’ocupabilitat i les condicions de vida de les persones joves participants.
  • L’eix estratègic de les competències tècniques neix amb l’objectiu d’ampliar l’accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Es pretén trencar el cicle de les desigualtats quant a l’accés de la població jove a aquest sector professional. Per tant, es posen sobre la taula tot un seguit de formacions en l’àmbit del desenvolupament tecnològic i digital d’acord amb les necessitats del mercat laboral i els interessos de les persones joves.

El projecte vincula els seus objectius amb els del Pla d’Acció Municipal i els ODS de la ONU. Alguns d’ells són la generació d’aliances per a l’assoliment dels objectius, el trencament del cercle de pobresa apoderant la ciutadania i l’accés a l’ocupació i un treball digne per a totes les persones.

L’Espai de les Oportunitats, ubicat al carrer Pirineus número 48-50, ofereix un conjunt de locals que comptaran amb diferents aules de formació, espai de trobada comunitari, co-working i despatxos.

A la seva presentació, l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha destacat: "Aquest és un projecte que tindrà un impacte molt important per als i les joves. Un espai destinat al creixement personal i a la seva formació específica, sobretot en l'àmbit de les noves tecnologies. Això els permetrà tenir noves oportunitats laborals i també els apoderarà de cara a l'orientació professional i personal, alhora que els permetrà treballar de manera comunitària".

El projecte compta amb el finançament del Programa Integral de Barris per a la Millora de Rendes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i té un pressupost d’1.116.500,00 €. El termini d’execució és fins a desembre de 2024, tot i que alguns dels serveis i espais generats encara funcionaran més enllà.

En definitiva, l’Espai de les Oportunitats comprèn diverses àrees de gestió i pretén donar-li valor a la superposició de processos: des del cultiu social i enfortiment comunitari, a la implementació de la part formativa innovadora que contemplarà l’adequació dels espais i el nou equipament. Tot plegat, enfocat a la millora de l’ocupabilitat i la situació de les persones joves dels barris de Fondo, Raval i Santa Rosa.