Encara queden petits vestigis del franquisme a la ciutat. Existeixen antigues plaques d'habitatge que pertanyien al Ministerio de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar els quals mostren simbologia fascista.

Foto d'antigues plaques d'habitatge amb simbologia fascista

Nomenclatura

El 3 d’abril 1939 la Comissió Gestora aprova la nova retolació dels carrers de Santa Coloma, anul·lant tots els acords adoptats per les corporacions d’aquest Ajuntament posteriors al 14 d’abril de 1931 referents a canvis de nom de carrers i places.

ABANS DE 1939

FRANQUISME

ACTUALITAT

Abundància

García Morató

Pompeu Fabra

Av. de la República

Av. del Caudillo

Av. de la Generalitat

Carmen

Reverendo Padre Benito

Pare Benet

Calle de la Carretera

Santiago Rusiñol

Santiago Rusiñol

Colón

Letamendi

Letamendi

Doctor Robert

Cristóbal Colón

Cristòfor Colom

Espronceda

Santa Ana

Santa Ana

Estampilla Verde

Ramon Berenguer

Ramon Berenguer IV

Estudios

Canigó

Canigó

Extremadura

Galicia

Galícia

Fivaller

Elcano

Elcano

Ignacio Molins

Milà i Fontanals

Milà i Fontanals

Jorge Erin

Magallanes

 

Mercat

Jose Antonio Primo de Rivera

Rafael Casanova

Rafael de Casanova

27 de Enero

Pedró

Trav. Pedró

José Pedragosa Banús

Josep Pedragosa

Pau Claris

Churruca

Pau Claris

Pl. de la República

Pl. Nacional

Pl. de la Vila

Pessols

Caralt

Caralt

Pí i Maragall

Calvo Sotelo

Prs. Lluís Companys

Pitarra

Navarra

Navarra

Prat de la Riva

General Primo de Rivera

Prat de la Riba

Ramal carretera

Av. Baró

Av. Baró

Roselles

Amapolas

Roselles

Salvador Seguí

Irlanda

Irlanda

Séneca

Aguileras

Aguileres

Vicente

Vizcaya

 

Fermín Galan

General Mola

Vistalegre

Torrents

Masnou

Masnou