Habitatges de lloguer per a Gent Gran de l'antiga escola Miguel Hernández

Llistes definitives

Publicat el 12 de gener de 2022 - Rectificat 17 de gener de 2022

Llistes definitives per a participar en el procediment d’adjudicació dels habitatges dotacionals ubicats a l’edifici situat al carrer Almogàvers, 24, on estava l’antic centre d’ensenyament “Miquel Hernández”, de conformitat amb les Bases generals aprovades a tal efecte.


Llistats provisionals del sol·licitants.

Publicat el 16 de desembre de 2021

Les persones interessades poden presentar reclamacions, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació efectuada en aquesta pàgina web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (www.gramenet.cat) o bé a la web de l’empresa municipal Gramepark,SA  (www.gramepark.cat).