Qui som?

Empresa Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet constituïda l’any 1988 per a la creació i gestió d’aparcaments i habitatges públics, i altres serveis a la ciutat.

En un inici, malgrat que l’objecte social era més ampli, es va dedicar a implantar l’aparcament amb regulació horària de la ciutat i a gestionar el servei de la grua municipal.

També va rebre l’encàrrec municipal de gestionar els aparcaments que el propi Ajuntament construïa. Posteriorment la gestió dels aparcaments es va ampliar amb la construcció dels mateixos guanyant poc a poc major presència aquesta activitat.

Un altre salt qualitatiu en la nostra història ve donat quan l’any 1992, l’Ajuntament encarrega a l’empresa la gestió del PERI de la Rambla del Fondo i el seu entorn, la qual cosa implica una transformació profunda d’un dels barris més problemàtics de la ciutat. Aquesta transformació va significar l’inici de la promoció d’habitatges per part de l’empresa, en aquest cas per reallotjar als afectats d’aquell PERI.

Aquesta activitat promotora d’habitatge es consolida en el moment en que s’aprova el primer pla municipal d’habitatge públic l’any 1996, al qual l’han seguit altres plans, que han comportat la promoció de diversos edificis, majoritàriament destinats a persones menors de 35 anys.

En els darrers anys l’empresa ha experimentat un augment significatiu dels serveis que dona a la ciutat incorporant l’oficina de la borsa jove d’habitatge i l’oficina de rehabilitació d’habitatges. La primera intervé en el mercat de lloguer d’habitatges, captant aquests i posant-los a disposició dels joves de la ciutat, prèvia una negociació per abaratir el preu del lloguer, la segona es dedica a assessorar, tramitar i ajudar a les comunitats de propietaris i aquests mateixos per accedir a les subvencions que per arranjar els edificis dona la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Aquestes oficines s’han refós formant actualment l’Oficina Local d’Habitatge de la ciutat.

També darrerament cada vegada més l’Ajuntament encarrega a l’empresa la gestió de l’obra pública que es dona a la ciutat. Així a més de les urbanitzacions que es feien com a conseqüència de la promoció d’aparcaments i habitatges es gestiona des de l’empresa la contractació d’una part important de l’obra pública de la ciutat. No hem d’oblidar també la importància que cada dia més té la gestió de sòl per a l’empresa, adquirint el sòl necessari per a les futures promocions havent augmentat darrerament de manera significativa la reserva de sòl per aquesta activitat promotora.
Gramepark, com a empresa municipal de serveis a la ciutat, posa a disposició dels ciutadans la informació pública referent a les noves promocions d'habitatges, la cessió i el lloguer d'aparcaments i a la resta de serveis que proporciona a la ciutat, així com la informació que fa referència a l'organització i la gestió interna de l'empresa pública.

Missió i valors

Gramepark, SA té dues missions fonamentals: 1) Fomentar l'accés i el manteniment de l'habitatge a tota la ciutadania, evitant exclusions socials i residencials, mitjançant tots els recursos disponibles, 2) Ser un referent al municipi en matèria de mobilitat i estacionament temporal, realitzant les actuacions necessàries que facilitin a la ciutadania un servei públic de qualitat.

Els nostres valors són l'orientació i l'assessorament a l'usuari/ària, la integració residencial i social, la col·laboració amb altres agents públics i privats, la transparència, el rigor, la qualitat i la confiança.