De l'1 al 12 d'octubre

La Diputació de Barcelona és la promotora d’aquesta exposició que, dins dels actes del programa “Ciutat Universitària”, s’adreçarà als nens i nenes entre 8 i 12 anys que vulguin aprendre com seguir una alimentació saludable. Amb un llenguatge senzill i familiar, i a través de jocs interactius, els i les participants
aniran destriant com adquirir hàbits alimentaris més saludables.

Lloc: Edifici de Serveis Educatius. Rb. de Sant Sebastià, 98-100.