Accedeix al document al complet a través de la imatge!

Som un projecte del Servei de Convivència que té l’objectiu de detectar les dinàmiques juvenils a l’espai públic i orientar-les cap a pràctiques de civisme i noves actituds.

On volem arribar amb el nostre projecte?

1. Fomentar el treball en Xarxa d’institucions i entitats. L’educació per a la convivència i la ciutadania introdueix en els seus fins promoure l’adquisició d’uns valors, que no excloguin cap persona ni cap col·lectiu, i que a la vegada doni suport als nois i les noies a manifestar i tenir una actitud d’empatia i de confiança justificada envers els altres.

2. Fomentar la inclusió social y responsabilitzar els/les adolescents i joves del seu temps de lleure. Aquesta proposta educativa vol promoure l’autocrítica, l’actitud oberta i flexible i el compromís dels i les joves. En un món globalitzat i interconnectat cal cercar espais comuns de convivència per als alumnes amb realitats culturals i socials diverses. Aquests espais han de servir de referència per a tothom, respectant les diferents identitats.

3. Fomentar les percepcions positives mútues. Aquesta tasca té una voluntat preventiva que permet desenvolupar valors i millora de la identitat personal i de pertinença dels i les joves de la ciutat. L’ educació en valors ha de ser present en la vida del centre, impregnant el seu Projecte Educatiu, contemplant el treball des de totes les matèries curriculars així com des de les activitats que tenen lloc dins i fora del espai educatiu.

Segueix-nos a Joves en Xarxa!

Vols conèixer tot el que fem des de Centres per la Convivència? Segueix al nostre blog Joves en Xarxa per a estar informat sobre el projecte, els seus participants i l'oferta formativa que posem a la disposició dels centres educatius!