Normativa

Imatge d'una persona prenen notes

La llei de seguretat alimentària és un conjunt de mesures estatals i comunitàries (aquestes últimes conegudes habitualment com a “paquet d’higiene“) que tenen per objectiu garantir un alt nivell de seguretat en els aliments

Aquests reglaments regulen des de la producció fins al consum final (el que s’anomena des del camp a la taula), i inclouen tots els operadors econòmics (pagesia i ramaderia, indústria i comerç minorista) i les autoritats sanitàries (municipals, autonòmiques i estatals).

Les grans normes bàsiques en matèria de de seguretat alimentària estan recollides per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.