Recepció i trasllat de queixes, denúncies o reclamacions

Rebem i gestionem les queixes, denúncies o reclamacions  que els ciutadans i ciutadanes vulguin cursar vers les empreses o establiments comercials mitjançant el procediment de mediació. Més informació