Logo de l'OMIC

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

OMIC

A l’Oficina Municipal d´Informació al Consumidor informem sobre el drets com a persones consumidores i gestionem les reclamacions, queixes i denúncies i assessorem per a resoldre els problemes en la compra un producte o un servei.

En queden excloses les persones físiques o jurídiques que actuen en l'àmbit propi d'una activitat empresarial o professional. 

Dades bàsiques

Adreça postal: Pl. de la Vila, 1

Telèfon cita prèvia 934 624 090

Informació tràmits: dimarts, dimecres i dijous de 13 a 14 hores telèfon 934 624 000 extensió 3078

Correu electrònic

Full de reclamació

Dimarts

09:30 a 12:30

15:30 a 18:15

Tècnic

Assessor jurídic

Dimecres

09:30 a 12:30

Tècnic

Dijous

09:30 a 12:.30

Tècnic

Divendres

09:30 a 12:45

Assessor jurídic

 

 

Descarregui la carta de serveis de l'OMIC