Espai per a empreses

Foto personal tècnic assessorant empreses

Assessorament

Vols saber quina normativa de consum regula el teu sector comercial? Tens dubtes sobre les teves obligacions legals vers la teva clientela? A l’OMIC t’informem!

I recorda que si ets una microempresa o una persona autònoma, segons el codi de consum també ets una persona consumidora. Per aquest motiu, des de l’OMIC també podem informar-te i assessorar-te en les relacions contractuals que tinguis amb empreses de serveis bàsics o de tracte continuat (subministraments bàsics, telefonia, serveis financers, etc.)

Formació

Organitzem sessions informatives a empreses sobre els requisits de la seva activitat pel que fa als drets i deures de les persones consumidores i usuàries. Amb formació, volem prevenir possibles irregularitats en les relacions de consum.

Mediació i resolució de conflictes

El teu establiment ha rebut una reclamació? Vols solucionar el conflicte, però no hi ha manera de posar-vos d’acord? 

A l’OMIC et podem ajudar a trobar una solució senzilla, ràpida, gratuïta però, sobretot, satisfactòria per a les dues parts a través d’una mediació presencial.

També hi ha l’opció de resoldre el conflicte a través de l’arbitratge de consum, una via extrajudicial en la qual ambdues parts sotmeten la controvèrsia a la decisió que prengui un òrgan arbitral. Aquest laude o resolució arbitral serà vinculant.

Només les empreses adherides al sistema arbitral de consum poden optar per aquest sistema alternatiu, estalviant altres vies més lentes i més costoses.

Mediació de consum

D’acord amb l’art.132-1 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, la mediació de consum és un procediment que es caracteritza per la intervenció d’una tercera persona imparcial i experta, que té com a objecte ajudar les parts i facilitar l’obtenció per elles mateixes d’un acord satisfactori.

No. La mediació es caracteritza per ser voluntària, això vol dir que les parts són lliures d’acollir-se a la mediació i també de desistir-ne en qualsevol moment. Ara bé, és molt recomanable assistir-hi, ja que d’aquesta manera, es demostra professionalitat i serietat en l’atenció a la clientela i, a més, es pot aconseguir un acord per resoldre el conflicte que sempre beneficiarà a les dues parts.

No. D’acord amb el principi d’imparcialitat, la persona mediadora té el deure d’ésser imparcial i, en conseqüència, ha d’ajudar els i les participants a assolir els acords pertinents sense imposar cap solució ni mesura concretes. 

En la reunió que es convoqui per celebrar la mediació s’intentarà que les dues parts, per si mateixes, arribin a un acord que els resulti satisfactori. Si hi ha acord, es recollirà en un document que firmaran totes les parts intervinents amb el compromís de donar-ne compliment. Si les parts no troben cap solució i no es posen d’acord, la mediació finalitza i es signa un document conforme s’ha intentat la mediació, però no s’ha arribat a cap acord. En aquest cas, la part que vulgui continuar la reclamació ho haurà de fer per la via de l’arbitratge de consum o la via judicial. Envia'ns un email a omic@gramenet.cat

FULLS OFICIALS DE QUEIXA / RECLAMACIÓ / DENÚNCIA

Totes les persones físiques o jurídiques que a Catalunya comercialitzin béns o serveis directament o com a intermediaris a les persones consumidores estan obligades a disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia d’acord amb un model normalitzat. Si no en disposes, AQUÍ pots descarregar-te’ls o bé sol·licitar que te’ls facin arribar.