Normativa de consum

Foto d'un fulletó sobre els drets dels consumidors

La legislació en matèria de defensa de les persones consumidores a Catalunya comprèn una gran diversitat de normes. Davant d’aquest escenari, l’Agència Catalana del Consum ha elaborat un recull de la normativa bàsica que s’aplica en les relacions de consum i que pots consultar aquí.

D’altra banda, al web d’aquest organisme competent de la Generalitat de Catalunya, que té assignades totes les competències en matèria de consum, també pots trobar el seu cercador de normativa, una base de dades amb les normes aplicables en matèria de consum que es requereixin en cada moment.