Assessorament personalitzat gratuït

L’OMIC presta un servei d’assessorament personal i gratuït a les persones consumidores mitjançant visita presencial amb el personal tècnic de consum o professional jurídic especialitzat en dret de consum. Més informació