El patrimoni cultural, segons la seva naturalesa i el tipus de valors associats, es classifica en:

El patrimoni arquitectònic

Configuren el patrimoni arquitectònic català els edificis, els elements o els conjunts

 • Monuments arquitectònics historicoartístics declarats i fortificacions.
 • Conjunts: conjunts històrics, barris, carrers, cementiris, cases, etc.
 • Edificis i construccions: esglésies, monestirs, edificis històrics, etc.
 • Obra civil: camins, ponts, vies de comunicació, etc.
 • Elements: portals, panteons, tanques, creus, escuts, etc.

El patrimoni arqueològic i paleontològic

Configuren el patrimoni arqueològic i paleontològic el conjunt de jaciments o àrees (en subsol, sòl i vol) que poden servir per al coneixement de la història o la cultura de l’indret, sempre que per obtenir aquest coneixement calgui estudiar-los amb metodologia arqueològica. Constitueixen el patrimoni arqueològic i paleontològic:

Els jaciments: elements que es conserven in situ i presenten interès arqueològic o paleontològic (estructures constructives positives o negatives evidents, concentració de béns, etc.).

Els espais de protecció arqueològica: àrees en les quals, o bé per evidències materials, o per antecedents històrics o per altres indicis documentats, es pensa que poden existir restes arqueològiques o paleontològiques. Tenen una protecció transitòria.

Les àrees d’expectativa arqueològica: zones on s’han produït troballes aïllades i superficials, que no proporcionen prou informació com per situar el jaciment possible.

El patrimoni paisatgístic

El patrimoni paisatgístic és configurat per indrets i elements, el valor dels quals és el resultat de la humanització de l’entorn, fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals i els humans. El patrimoni paisatgístic està constituït per:

 • Espais i elements situats en entorns naturals: fonts, deus, miradors.
 • Espais d’interès geològic.
 • Mines extractives de minerals.
 • Mines d’aigua.
 • Elements artístics i escultòrics.
 • Indrets d’interès sociocultural de la memòria històrica: refugis antiaeris.