L’àmbit del Pla és el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet i abasta la totalitat d’edificacions o elements construïts, àmbits urbanístics, zones arqueològiques i elements del paisatge existents a la ciutat, considerats d’interès arquitectònic, urbanístic, històric, arqueològic i paleontològic o cultural.

L’orografia de l’àmbit ocupat pel terme municipal de Santa Coloma es correspon amb el vessant esquerre del riu Besòs a la sortida del congost de Montcada i s’estén des de la serra de Sant Mateu fins al riu. És, per tant, un territori format per diversos pendents que aboquen les aigües sobre diferents torrents i, finalment, al Besòs.

Tot i les dificultats inherents a aquesta situació, i en gran part degut a la seva proximitat amb Barcelona, el municipi va abandonar fa més d’un segle els seus orígens agrícoles per esdevenir netament una ciutat residencial.