Fase 1

Aquest dilluns 25 de maig comença la Fase 1 de la desescalada a la Regió Metropolitana de Barcelona


La Fase 1 a Santa Coloma de Gramenet

Mobilitat

 • Es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència (Regió Sanitària *)
 • Sí serà possible traspassar aquests límits en el cas de motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn a lloc de residència família, assistència i cura de gent gran, dependents o persones amb discapacitat, causa major o situació de necessitat.
 • També es permet la mobilitat interterritorial entre municipis limítrofs de trànsit habitual per a la realització d'activitats socioeconòmiques, com la reparació d'un cotxe.
 • Estan permesos els desplaçaments a segones residències dins d'una mateixa província, illa o àrea sanitària (Regió sanitària). Només a Badalona, Maresme i els dos Vallès)
 • Les franges horàries seguiran vigents per a la pràctica de l'esport físic i les passejades, per tal d'evitar la coincidència entre diferents grups d'edat.
 • A Catalunya no hi ha límit en el nombre d'adults que surtin a passejar amb menors de 13 anys.
 • Es permeten grups de fins a 10 persones que no convisquin en el passeig i esport no professional i sense límit en què sí convisquin.

Reunions de fins a 10 persones

 • Reunions de fins a 10 persones en domicilis, terrasses o a l'aire lliure per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies (distància de seguretat, 2 metres). Està permès visitar amics i familiars.
 • Vetlles amb un límit de 15 persones, si és a l'aire lliure, i deu en espais tancats. La participació en un enterrament o comiat per a la cremació es restringeix a un màxim de 15 persones entre familiars i cercles pròxims, a més de l'oficiant.
 • Vehicles privats: les persones que visquin juntes poden fer servir tots els seients. Si no, màxim dues persones per fila i amb mascaretes.

Ocupació de terrasses a bars i restaurants

 • Obertura de terrassa amb limitació d'ocupació del 50%.
 • Distància de separació de dos metres entre taules, màxim 10 persones per taula.
 • Desinfecció de taules i cadires entre usos.
 • Prioritzar l'ús d'elements sol ús i no compartir cartes, "palilleros" i tovallons.
 • Fomentar el pagament amb targeta i desinfectar l'datàfon després de cada ús.
 • En aquesta fase encara no es podrà donar servei a l'interior dels locals.

Obertura de comerços sense cita prèvia però amb l'aforament limitat

 • Obre el comerç minorista, reduint a un terç el seu aforament i amb una superfície útil d'exposició i venda inferior als 400 metres quadrats. En el cas de superar aquest límit, està permès delimitar l'espai per no sobrepassar aquest llindar. Aquest supòsit inclou a aquells establiments ubicats en centres comercials, sempre que tinguin accés directe i independent des de la via pública.
 • També poden reobrir, mitjançant cita prèvia, els concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) i els centres de jardineria i vivers de plantes, sigui quina sigui la seva superfície, així com les administracions de loteries.
 • S'ha de garantir una distància mínima de dos metres entre clients i, si no és possible, la permanència d'un únic client al local.
 • Els establiments hauran d'exposar a el públic seu aforament màxim i assegurar que es compleix, establint sistemes que permetin la seva recompte i control.
 • En aquells que, superant els 400 metres, procedeixin a la seva limitació, hauran de senyalitzar les distàncies de seguretat i podran habilitar una zona d'espera, addicional a aquests 400 metres.
 • Horari d'atenció prioritari per a majors de 65 anys.
 • Hi pot haver sistemes de recollida al local.
 • Desinfecció dels locals a l'mínim dues vegades a el dia. També caldrà desinfectar les zones dels empleats i la seva roba de treball.
 • Es prohibeix als clients utilitzar els lavabos dels comerços.
 • Gels hidroalcohòlics a l'entrada dels comerços per a empleats i clients.
 • Es prohibeix l'autoservei en mercats i mercats ambulants.
 • Els emprovadors i les peces s'han de desinfectar després de cada ús.
 • Màscares obligatòries quan no es pugui garantir la distància de seguretat.
 • Assenyalar la distància de seguretat entre clients i entre empleat i client: dos metres, o un si es compta amb barreres físiques.

Reobertura de centres educatius i laboratoris

 • Obertura de centres educatius i universitaris per a la seva desinfecció i condicionament.
 • Treball administratiu i preparatori dels docents i personal auxiliar.
 • Obertura de laboratoris universitaris per a tasques d'investigació.
 • També aquelles entitats públiques i privades que desenvolupin o donin suport a activitats d'investigació científica i tècnica, desenvolupament i innovació.
 • Es podran realitzar congressos, trobades, esdeveniments i seminaris científics, amb un màxim de 30 assistents i mantenint les normes de distància social. Es fomentarà la participació no presencial en els mateixos.
 • Obertura de centres d'alt rendiment. Es permet l'entrenament mitjà en lligues professionals encara que sense la presència de mitjans de comunicació.
 • Activitats esportives individuals amb cita prèvia en centres que no impliquin contacte físic ni ús de vestidors.
 • Museus. Obertura amb un aforament entre el 30 i el 50%.

Obres a edificis i habitatges

 • Se suprimeix la restricció vigent, es permeten les obres lliurement sempre que es garanteixi 2 metres de distància o mascareta, que no hi hagi contacte físic i s'apliquin la resta de mesures de seguretat generals.
 • Informació urbanística: Atenció presencial a les oficines de Serveis Territorials de la Plaça Olimpo
 • Més informació clicant Aquí

Cultes religiosos amb aforaments limitats

 • Obertura dels llocs de culte, limitant el seu aforament a un 33%.
 • No es podran realitzar actes de culte en els exteriors dels edificis ni a la via pública.
 • Es recomana l'ús generalitzat de mascareta en els temples, desinfectar els espais i objectes utilitzats i s'organitzaran les entrades i sortides per evitar aglomeracions.
 • S'evitarà el contacte personal, la distribució de fullets i altre tipus d'objectes, l'ús d'aigua beneïda i tocar o besar objectes de devoció, així com l'actuació de cors.
 • En el cas dels centres en què els assistents es descalcin i se situïn a terra, es faran servir catifes personals i s'ubicarà el calçat en llocs estipulats, degudament embossat i separat.

Serveis Socials

 • Reactivació progressiva dels serveis socials, amb atenció prioritària a col·lectius més desfavorits.
 • Atenció domiciliària i seguiment continu a persones grans que no visquin en residències.
 • Es prioritzarà l'assistència telemàtica, reservant l'atenció presencial a casos imprescindibles.
 • Es garantirà la disponibilitat d'accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i atenció diürna per a persones amb discapacitat i dependents.

Regions sanitàries

 • Barcelona ciutat: L'Hospitalet i Sant Adrià de Besòs
 • Àmbit metropolità Nord: Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
 • Àmbit metropolità Sud: l'Hospitalet, Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès.