L’execució estarà dividida en 4 fases. Les dates aproximades per cada fase són:


1ª fase (novembre i desembre de 2019): Adequació del passeig central. Zona compresa entre el carril d’estacionament i el carril de serveis de l’interior de la vorera. En aquesta fase s’acondicionarà el carril de serveis. Es deixarà una amplada de vorera per vianants de 5,60m d’amplada mínima, on s’ubicaran també terrasses de bar amb mides reduides. Es retiraran elements i mobiliari per acondicionar aquest espai per un futur carril de circul•lació. Es manté la circul•lació de vehicles actual.

2ª fase (de gener a setembre de 2020): Urbanització de la zona de tràfic fins al mur del riu. Inclou l’execució de nous col•lectors, mobiliari, enllumenat, arbrat, etc. Durant aquest temps existirà un carril de circul•lació per la zona del carril de serveis actual.

3ª fase (octubre de 2020 a març de 2021): S’executarà la part del passeig central. Es crearà la zona de passeig i zona verda (jardineres, arbustiva i nou arbrat), i s’instal•laran els elements propis de la urbanització (mobiliari, enllumenat, jocs infantils) a més de nous col•lectors que recullin les aigües de les finques. Es mantindrà l’espai de 5,60m pel pas de vianants i la circul•lació i estacionament retornaran a la part urbanitzada en la fase 2.

4ª fase (abril – maig de 2021): S’urbanitzarà la vorera al costat dels edificis (la part dels 5,60m que havia estat reservada fins el moment pel pas de vianants).

Plànol
Fase 1ª
Plànol
Fase 2ª
Plànol
Fase 3ª
Plànol
Fase 4ª