CIUTAT INTEL·LIGENT
Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes

Total despesa elegible:
3.000.000 €
Ajuda FEDER (80%): 1.500.000 €
Aportació Municipal (50%): 1.500.000 €


Objectiu Específic
Promoure les TIC en Estratègies de desenvolupament urbà integrat a través d'actuacions en Administració electrònica local i Smart Cities.
La finalitat d'aquest Objectiu Específic és promoure les TIC en Estratègies de desenvolupament urbà integrat a través d'actuacions en Administració electrònica local i Smart Cities, intervenint en les següents línies d'actuació:
 
Línia d'actuació 1.A.1. Santa Coloma Smart City
 
Línia d'actuació 1.A.2. E-Ajuntament