Ciutat Inclusiva

CIUTAT INCLUSIVA
Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació

Total despesa elegible: 9.300.000 €
Ajuda FEDER (80%): 4.650.000 €
Aportació Municipal (50%): 4.650.000 €

La finalitat de l'Objectiu Temàtic 9 és promoure la igualtat, la salut i la inclusió social.
 
Dins d'aquest Objectiu Temàtic la EDUSI Santa Coloma de Gramenet actua en el següent:
Objectiu Específic
 
Objectiu específic 9.8.2

La finalitat és la regeneració física, econòmica i social de l'entorn urbà en àrees urbanes desfavorides a través d'estratègies urbanes integrades.

Línia d'actuació 4.A.1.  Peatonalització de les principals artèries amb potencial comercial

Línia d'actuació 4.A.2. Creació d'un centre de polítiques actives d'ocupació

Línia d'actuació 4.a.3. Promoure la inclusió social, l'ocupació i la convivència