Vols ser de La Xarxa?

Si creus en una ciutat oberta i plural, si vols treballar pel civisme i la convivència, i formar part d’una xarxa de gent que pensen com tu. Apunta´t de forma individual o amb la teva associació!

La Xarxa de Valors som persones i col·lectius que assumim un compromís amb Santa Coloma: treballar al nostre àmbit més proper per tal d’ajudar a establir un marc de convivència positiu i difondre les actituds cíviques i el respecte pels espais compartits

La Xarxa es basa en la corresponsabilitat, compromís i col·laboració entre professionals, entitats i veïns i veïnes i es compromet, especialment, en la tasca de transmetre informació veraç, objectiva i contrastada, per resoldre els errors de percepció, la desinformació i els estereotips que dificulten la convivència creant noves narratives entorn la diversitat i interculturalitat.

 

A què et compromets?

Simplement assumeixes el compromís de treballar per la bon veïnatge i convivència allà on desenvolupes la teva vida quotidiana fins allà a on puguis arribar com la feina, amics, escola, mercat, etc. També pots suggerir grups de treball específics dels temes que t'interessen. A canvi, rebràs periòdicament informació puntual de les activitats de La Xarxa i altres notícies sobre convivència perquè les traslladis a la teva gent.

Compromís per la convivència

El/la sotasignant, veí/veïna de Santa Coloma, subscric el present acord amb l’objectiu de manifestar el meu compromís voluntari amb la meva ciutat, a través de La Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius per la convivència, la desenvolupament comunitari i el civisme, en els següents termes:

—Transmetré a tots els meus veïns la informació objectiva i veraç que permeti desfer prejudicis i trencar tòpics i falsos rumors que dificulten la convivència.

—Treballaré activament pel coneixement i el respecte de les lleis i costums pròpies del nostre sistema de ciutadania.

—Reconec i defensaré la igualtat de drets de tots els ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet, i accepto i difondré les obligacions corresponents.

—Convidaré a sumar-se a aquest compromís al conjunt de veïns i veïnes, així com a les associacions, empreses i col•lectius ciutadans.

—Treballaré per difondre els continguts de La Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius per la Convivència.

—Promouré les relacions de bon veïnatge. Em comprometo a practicar i difondre el civisme, així com qualsevol acció positiva per al bon us dels espais públics i comunitaris.

—Participaré a associacions, consells de barri, entitats i grups no formals, i traslladaré al seu si el compromís i continguts de la Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius per la convivència, el desenvolupament comunitari i el civisme.

—Utilitzaré els recursos de la negociació, el coneixement mutu, la mediació i la interrelació entre veïns, per fomentar les relacions i facilitar una convivència adequada.

—Col•laboraré amb institucions i entitats en la detecció de situacions que requereixin un esforç per a la incorporació efectiva i positiva de tots els ciutadans.

—A partir de la signatura d’aquest document em comprometo a actuar com a membre de la Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges positius per la convivència i el civisme.