Urbanització del carrer Wagner (entre carrer de Mozart i carrer de Beethoven)

Urbanitzem un tram de 1.608m2 del carrer Wagner (entre els carrers Beethoven i Mozart), per convertir-lo en una nova via amb plataforma única, ampliant les voreres, amb un nou arbrat, nous clavegueram i enllumenat públic, i renovat mobiliari urbà.

A més, prioritzem els vianants davant la circulació dels vehicles i moderem la velocitat dels mateixos.

Una solució més sostenible
Amb aquesta nova urbanització del tram del carrer, procedim a la seva actualització tal com proposa l'Estudi de Camins Escolars de la ciutat. Donem resposta alhora al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible dins del programa de Barris de vianants que transforma amb aquestes actuacions concretes l'entorn en una zona més amable i segura per als veïns i veïnes amb especial atenció a les zones on s'ubiquen centres educatius.

FITXA TÈCNICA

TERMINIS
Aprovació del projecte: octubre 2017
Pressupost licitació: 487.522,26€
Pressupost d’adjudicació: 302.711,75 €
Fonts de finançament: Ajuntament
Redacció projecte: Serveis Tècnics Ajuntament
Direcció facultativa: Serveis Tècnics Ajuntament
DADES TÈCNIQUES
Licitació: Ajuntament
Inici licitació: febrer 2018
Data adjudicació: juliol 2018
Inici obres: juliol 2018
Final obres: gener 2019
Imatge tècnica de la intervenció