En aquest espai es fa una breu introducció a la història de la nostra ciutat, des de la Segona República (1931-36), la Guerra Civil (1936-39), la Dictadura Franquista (1939-75) i finalment la recuperació de les llibertats democràtiques. Repassar l’estat de salut de la democràcia al llarg del temps passa per  identificar els punts forts i febles dels context socio polític del moment.  

Foto façana Ajuntament Santa Coloma de Gramenet
Fotos històriques Santa Coloma de Gramenet
Foto façana Ajuntament Santa Coloma de Gramenet