Estadístiques de Santa Coloma de Gamenet

Les xifres de població de Santa Coloma per al 2022, segons les dades provisionals del Padró Municipal d’Habitants, reflecteixen un increment en el nombre d’habitants respecte l’any anterior, fins a situar-se en els 120.598 habitants (per 118.585 habitants el 2021). L’any 2022 la població de Santa Coloma està formada per 59.633 homes i 60.965 dones.

Al municipi hi ha 78.269 persones d’entre 16 i 64 anys amb major presència d’homes (40.087 homes i 38.182 dones). La població de 65 anys i més se situa en 23.491 persones amb un clar predomini de dones (13.673 dones i 9.818 homes). Hi ha 28 persones centenàries, 20 dones i 8 homes. Finalment, la població de 0 a 15 anys és de 18.838 persones (9.728 homes i 9.110 dones). 

Per a més informació, consulteu l'Anuari 2022.