Data de les dades: Setembre 2023

Data propera actualització: Les dades oficials de població de 2023 es faran públiques una vegada l'Institut Nacional d'Estadística hagi donat la seva aprovació, després d'un detallat procés de validació entre l'Oficina del Padró Municipal i l'Institut Nacional d'Estadística, previsiblement al voltant del 15 de setembre de 2024.

Estadístiques de Santa Coloma de Gamenet

Les xifres de població de Santa Coloma per al 2023, segons les dades del Padró Municipal d’Habitants aprovades pel Ple Municipal, en sessió de 26 de febrer, reflecteixen un increment en el nombre d’habitants respecte l’any anterior, fins a situar-se en els 120.575 habitants (per 118.540 habitants el 2022). L’any 2023 la població de Santa Coloma està formada per 59.622 homes i 60.963 dones.

Per a més informació, consulteu l'Anuari 2022.