Expedients QUI

Queixes i suggeriments

Font: Servei de Relacions Intitucionals d’alcaldia
Última actualització: Gener 2020
Propera actualització:  Abril 2020

Dades 2019

Dades 2018