2 - SECRETARIA GENERAL - Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat – Ratificar l’acord número 16 de la Junta de Govern Local de 26 de novembre, relatiu a l’aprovació inicial de la declaració d’una Àrea de Conservació i Rehabilitació a l’àmbit de Mas Mari.

2.2 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 10644/2019, de 14 de novembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.3 – Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 10650/2019, de 14 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.4 – Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 10651/2019, de 14 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.5 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 10674/2019, de 14 de novembre, relatiu a una contractació laboral.

2.6 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 11054/2019, de 25 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.7 - Tinència d’alcaldia de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat – Ratificar el decret número 11256/2019, de 29 de novembre, relatiu a aprovar el pagament de la quota anual a la “Red de Ciudades que Caminan” i nomenar el senyor Antoni Atienza Martínez com a representant de l’ajuntament i el senyor Jorge Plumed Méndez com a substitut.

2.8 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 11348/2019, de 3 de desembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.9 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 11384/2019, de 3 de desembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.10 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 11390/2019, de 3 de desembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.11 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 11408/2019, de 4 de desembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.12 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 11414/2019, de 4 de desembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.13 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 11418/2019, de 4 de desembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.14 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 11414/2019, de 4 de desembre, relatiu al nomenament de funcionaris interins per acumulació de tasques.

2.15 – Alcaldia [Gerència] – Donar compte del decret número 11445/2019, de 4 de desembre, relatiu al començament dels treballs per a l’elaboració del Pla d’Acció Municipal (PAM 2020-2023), la constitució d’una Secretaria Tècnica i l’encàrrec del procés participatiu corresponent.

2.16 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció d’Economia i Finances] – Ratificar el decret número 11485/2019, de 5 de desembre, relatiu a la regularització de l’expedient 047/2019, de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2019.