Ple municipal

Número: 04/2024

Sessió: Extraordinària

Data: 15 d'abril de 2024

Hora: 16.30

Lloc: Sala de Plens

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Únic

ALCALDIA [Servei d'Assumptes Generals]

Sorteig per a la formació de les meses electorals corresponents a les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 12 de maig de 2024.

Nota important
Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.